Ethicon Ethilon Nylon Sutures

 Ethicon Ethilon Sutures USP 2-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3336

Ethicon Ethilon Sutures USP 2-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3336

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,256 ₹ 1,414
37 % OFF
 Ethicon Ethilon Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3328

Ethicon Ethilon Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3328

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,112 ₹ 1,324
37 % OFF
 Ethicon Ethilon Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW3319

Ethicon Ethilon Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW3319

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,916 ₹ 1,828
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 0, 1/2 Circle Round Body (Heavy) - NW3346

Ethicon Ethilon Sutures USP 0, 1/2 Circle Round Body (Heavy) - NW3346

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 1,920 ₹ 1,204
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3337

Ethicon Ethilon Sutures USP 0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3337

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 1,800 ₹ 1,128
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body (Heavy) NW3347/3348

Ethicon Ethilon Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body (Heavy) NW3347/3348

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 1,920 ₹ 1,204
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 1, 1/2Circle Reverse Cutting (Heavy) NW3338

Ethicon Ethilon Sutures USP 1, 1/2Circle Reverse Cutting (Heavy) NW3338

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,400 ₹ 1,505
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8Circle Spatulated Micropoint NW3718

Ethicon Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8Circle Spatulated Micropoint NW3718

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 4,800 ₹ 3,010
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Cutting - NW3321

Ethicon Ethilon Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Cutting - NW3321

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,520 ₹ 1,580
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3326

Ethicon Ethilon Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3326

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 3,480 ₹ 2,182
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 5-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW3315

Ethicon Ethilon Sutures USP 5-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW3315

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,616 ₹ 1,640
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 6-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3320

Ethicon Ethilon Sutures USP 6-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3320

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 5,292 ₹ 3,319
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Round Body Micropoint NW3708

Ethicon Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Round Body Micropoint NW3708

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 7,080 ₹ 4,440
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Round Body Taper Point 2808G

Ethicon Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Round Body Taper Point 2808G

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 74,160 ₹ 46,513
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Spatulated Mircopoint NW3322

Ethicon Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Spatulated Mircopoint NW3322

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 5,160 ₹ 3,236
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 9-0, 3/8Circle Round Body Micro Point NW3709

Ethicon Ethilon Sutures USP 9-0, 3/8Circle Round Body Micro Point NW3709

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 7,080 ₹ 4,440
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 9-0, 3/8Circle Round Body Taper Point -2829G

Ethicon Ethilon Sutures USP 9-0, 3/8Circle Round Body Taper Point -2829G

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 48,960 ₹ 30,708
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP 9-0, 3/8Circle Spatulated Micro Point NW3715

Ethicon Ethilon Sutures USP 9-0, 3/8Circle Spatulated Micro Point NW3715

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 4,992 ₹ 3,131
37 % OFF
Ethicon Ethilon Sutures USP9-0, 3/8Circle Round Body Taper Double -2800G

Ethicon Ethilon Sutures USP9-0, 3/8Circle Round Body Taper Double -2800G

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 48,960 ₹ 30,708
37 % OFF
Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8 Circle Round Body Micropoint Double NW3313

Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8 Circle Round Body Micropoint Double NW3313

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 10,920 ₹ 6,848
37 % OFF
Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8 Circle Round Body Taper Point 2850G/ 2870G

Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8 Circle Round Body Taper Point 2850G/ 2870G

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 48,960 ₹ 30,708
37 % OFF
Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8 Circle Spatulated Micropoint Double NW3719

Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8 Circle Spatulated Micropoint Double NW3719

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 8,868 ₹ 5,563
37 % OFF
Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8Circle Round Body Micro Point Needle NW3314

Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8Circle Round Body Micro Point Needle NW3314

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 8,640 ₹ 5,418
37 % OFF
Ethilon Sutures USP 11-0, 3/8 Circle Round Body Taper Point - 2881G

Ethilon Sutures USP 11-0, 3/8 Circle Round Body Taper Point - 2881G

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 71,880 ₹ 45,083
37 % OFF
Ethilon Sutures USP 5-0, 3/8 Circle Reverse Cutting Ethiprime - NW3316

Ethilon Sutures USP 5-0, 3/8 Circle Reverse Cutting Ethiprime - NW3316

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,748 ₹ 1,828
33 % OFF
Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Reverse Cutting Micro point - NW3343

Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Reverse Cutting Micro point - NW3343

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 4,680 ₹ 2,935
37 % OFF

Ethicon Ethilon Nylon Sutures

 • Ethicon Ethilon Sutures USP 2-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3336

Ethicon Ethilon Sutures USP 2-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3336

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,256 ₹ 1,414
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3328

Ethicon Ethilon Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3328

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,112 ₹ 1,324
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW3319

Ethicon Ethilon Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW3319

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,916 ₹ 1,828
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 0, 1/2 Circle Round Body (Heavy) - NW3346

Ethicon Ethilon Sutures USP 0, 1/2 Circle Round Body (Heavy) - NW3346

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 1,920 ₹ 1,204
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3337

Ethicon Ethilon Sutures USP 0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3337

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 1,800 ₹ 1,128
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body (Heavy) NW3347/3348

Ethicon Ethilon Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body (Heavy) NW3347/3348

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 1,920 ₹ 1,204
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 1, 1/2Circle Reverse Cutting (Heavy) NW3338

Ethicon Ethilon Sutures USP 1, 1/2Circle Reverse Cutting (Heavy) NW3338

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,400 ₹ 1,505
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8Circle Spatulated Micropoint NW3718

Ethicon Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8Circle Spatulated Micropoint NW3718

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 4,800 ₹ 3,010
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Cutting - NW3321

Ethicon Ethilon Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Cutting - NW3321

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,520 ₹ 1,580
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3326

Ethicon Ethilon Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3326

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 3,480 ₹ 2,182
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 5-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW3315

Ethicon Ethilon Sutures USP 5-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW3315

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,616 ₹ 1,640
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 6-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3320

Ethicon Ethilon Sutures USP 6-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3320

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 5,292 ₹ 3,319
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Round Body Micropoint NW3708

Ethicon Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Round Body Micropoint NW3708

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 7,080 ₹ 4,440
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Round Body Taper Point 2808G

Ethicon Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Round Body Taper Point 2808G

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 74,160 ₹ 46,513
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Spatulated Mircopoint NW3322

Ethicon Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Spatulated Mircopoint NW3322

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 5,160 ₹ 3,236
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 9-0, 3/8Circle Round Body Micro Point NW3709

Ethicon Ethilon Sutures USP 9-0, 3/8Circle Round Body Micro Point NW3709

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 7,080 ₹ 4,440
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 9-0, 3/8Circle Round Body Taper Point -2829G

Ethicon Ethilon Sutures USP 9-0, 3/8Circle Round Body Taper Point -2829G

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 48,960 ₹ 30,708
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP 9-0, 3/8Circle Spatulated Micro Point NW3715

Ethicon Ethilon Sutures USP 9-0, 3/8Circle Spatulated Micro Point NW3715

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 4,992 ₹ 3,131
37 % OFF
 • Ethicon Ethilon Sutures USP9-0, 3/8Circle Round Body Taper Double -2800G

Ethicon Ethilon Sutures USP9-0, 3/8Circle Round Body Taper Double -2800G

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 48,960 ₹ 30,708
37 % OFF
 • Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8 Circle Round Body Micropoint Double NW3313

Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8 Circle Round Body Micropoint Double NW3313

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 10,920 ₹ 6,848
37 % OFF
 • Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8 Circle Round Body Taper Point 2850G/ 2870G

Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8 Circle Round Body Taper Point 2850G/ 2870G

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 48,960 ₹ 30,708
37 % OFF
 • Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8 Circle Spatulated Micropoint Double NW3719

Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8 Circle Spatulated Micropoint Double NW3719

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 8,868 ₹ 5,563
37 % OFF
 • Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8Circle Round Body Micro Point Needle NW3314

Ethilon Sutures USP 10-0, 3/8Circle Round Body Micro Point Needle NW3314

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 8,640 ₹ 5,418
37 % OFF
 • Ethilon Sutures USP 11-0, 3/8 Circle Round Body Taper Point - 2881G

Ethilon Sutures USP 11-0, 3/8 Circle Round Body Taper Point - 2881G

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 71,880 ₹ 45,083
37 % OFF
 • Ethilon Sutures USP 5-0, 3/8 Circle Reverse Cutting Ethiprime - NW3316

Ethilon Sutures USP 5-0, 3/8 Circle Reverse Cutting Ethiprime - NW3316

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,748 ₹ 1,828
33 % OFF
 • Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Reverse Cutting Micro point - NW3343

Ethilon Sutures USP 8-0, 3/8 Circle Reverse Cutting Micro point - NW3343

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 4,680 ₹ 2,935
37 % OFF

Related Products

Popular Products

Ethicon Ethilon Nylon Sutures

Ethicon Ethilon Nylon Sutures

Ethicon Ethilon Nylon Sutures are sterile, non-absorbable and monofilament sutures. They are manufactured using the long chain aliphatic polymers of Nylon 6 and Nylon 6,6. Ethicon Ethilon Nylon Sutures are known to have 20% loss in tensile retention strength per year. Ethicon Ethilon Nylon sutures are indicated to be used in ophthalmic surgeries and soft tissue ligation/ surgery including cardiovascular surgeries and neurological surgeries. Ethicon Ethilon Nylon sutures are known to elicit minimal tissue acute inflammatory reaction at the site of suturing and are eventually encapsulated by fibrous connective tissue. Though Nylon is not absorbed by the body, progressive hydrolysis of nylon overtime in vivo can lead to the loss of tensile strength retention hence these sutures are not indicated to be used in ligations where tissue approximation is required for a long time and prolonged tensile strength retention is preferred. The suture fiber and the suture coating are both known to be pharmacologically inactive. These sutures are available in the diameters USP 2 to USP 11-0 and come as green coloured, black coloured or undyed.

Smart Medical Buyer has the largest catalogue of surgical sutures and surgical supplies online in India

Smart Medical Buyer has superior sourcing for sutures in all fields of surgery including obstetrics and gynecology, cardiovascular surgery, ophthalmology, urology, plastic surgery and orthopedics. Smart Medical Buyer has a range of absorbable and non-absorbable sutures, synthetic and natural sutures, coated and uncoated sutures and monofilament and multifilament sutures available on one platform for you to compare and choose from. The easy search and ordering process and quick turnaround ensure a smooth and seamless experience. SMB’s range of surgical sutures includes those from Ethicon, Covidien, Fine Surgicals and Sutures India. SMB offers the most attractive prices online for sutures in India. Sutures are regulated products and are available for sale on SMB to medical professionals and healthcare provider establishments only on the completion of our KYC process.