Ethicon Sutures - J&J

 Ethicon Ethilon Sutures USP 2-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3336

Ethicon Ethilon Sutures USP 2-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3336

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,256 ₹ 1,414
37 % OFF
 Ethicon Ethilon Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3328

Ethicon Ethilon Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3328

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,112 ₹ 1,324
37 % OFF
 Ethicon Ethilon Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW3319

Ethicon Ethilon Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW3319

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,916 ₹ 1,828
37 % OFF
 Ethicon Mersilk Sutures USP 2-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW5036

Ethicon Mersilk Sutures USP 2-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW5036

 • Material: Silk
 • Non-absorbable
₹ 2,028 ₹ 1,272
37 % OFF
Polyglactin 910 Sutures online at SMB

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body VP2360/ VP235

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 7,116 ₹ 4,463
37 % OFF
Polyglactin 910 Sutures online at SMB

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body (Heavy) VP2347

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 6,984 ₹ 4,380
37 % OFF
 Ethicon Vicryl Rapide Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Cutting Prime NW2718

Ethicon Vicryl Rapide Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Cutting Prime NW2718

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 4,584 ₹ 2,875
37 % OFF
 Ethicon Vicryl Sutures USP 0, 1/2 Circle Round Body - NW2346/ NW2546

Ethicon Vicryl Sutures USP 0, 1/2 Circle Round Body - NW2346/ NW2546

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 4,800 ₹ 3,010
37 % OFF
 Ethicon Vicryl Sutures USP 1, 1/2Circle Round Body (Heavy) NW2347/2347V

Ethicon Vicryl Sutures USP 1, 1/2Circle Round Body (Heavy) NW2347/2347V

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 6,480 ₹ 4,064
37 % OFF
 Ethicon Vicryl Sutures USP 2-0, 1/2 Circle Reverse Cutting - NW2382

Ethicon Vicryl Sutures USP 2-0, 1/2 Circle Reverse Cutting - NW2382

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 6,984 ₹ 4,380
37 % OFF
 Ethicon Vicryl Sutures USP 3-0, 1/2 Circle Round Body - NW2437

Ethicon Vicryl Sutures USP 3-0, 1/2 Circle Round Body - NW2437

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 4,488 ₹ 2,814
37 % OFF
 Ethicon Vicryl Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW2328

Ethicon Vicryl Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW2328

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 6,120 ₹ 3,838
37 % OFF
loading1
Load More
loading2