Ethicon Sutures - J&J

 Ethicon Ethilon Sutures USP 2-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3336

Ethicon Ethilon Sutures USP 2-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3336

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,364 ₹ 1,482
37 % OFF
 Ethicon Ethilon Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3328

Ethicon Ethilon Sutures USP 3-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW3328

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,220 ₹ 1,324
40 % OFF
 Ethicon Ethilon Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW3319

Ethicon Ethilon Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Cutting Ethiprime - NW3319

 • Material: Nylon
 • Non-absorbable
₹ 2,916 ₹ 1,828
37 % OFF
 Ethicon Mersilk Sutures USP 2-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW5036

Ethicon Mersilk Sutures USP 2-0, 3/8 Circle Reverse Cutting - NW5036

 • Material: Silk
 • Non-absorbable
₹ 2,028 ₹ 1,272
37 % OFF
Polyglactin 910 Sutures online at SMB

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body VP2350

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 7,608 ₹ 4,771
37 % OFF
 Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body VP2360

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body VP2360

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 8,136 ₹ 5,102
37 % OFF
Polyglactin 910 Sutures online at SMB

Ethicon Vicryl Plus Sutures USP 1, 1/2 Circle Round Body (Heavy) VP2347

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 7,476 ₹ 4,689
37 % OFF
 Ethicon Vicryl Rapide Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Cutting Prime NW2718

Ethicon Vicryl Rapide Sutures USP 4-0, 3/8 Circle Cutting Prime NW2718

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 4,956 ₹ 3,108
37 % OFF
 Ethicon Vicryl Sutures USP 0, 1/2 Circle Round Body - NW2346

Ethicon Vicryl Sutures USP 0, 1/2 Circle Round Body - NW2346

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 6,744 ₹ 4,230
37 % OFF
 Ethicon Vicryl Sutures USP 0, 1/2 Circle Round Body - NW2546

Ethicon Vicryl Sutures USP 0, 1/2 Circle Round Body - NW2546

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 5,292 ₹ 3,319
37 % OFF
 Ethicon Vicryl Sutures USP 1, 1/2Circle Round Body (Heavy) NW2347

Ethicon Vicryl Sutures USP 1, 1/2Circle Round Body (Heavy) NW2347

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 6,744 ₹ 4,230
37 % OFF
 Ethicon Vicryl Sutures USP 1, 1/2Circle Round Body (Heavy) NW2347VM

Ethicon Vicryl Sutures USP 1, 1/2Circle Round Body (Heavy) NW2347VM

 • Material: Polyglactin 910
 • Absorbable
₹ 7,152 ₹ 4,485
37 % OFF
loading1
Load More
loading2